Aard van het beestje

Carlo Lurasco
"Hard" en "zacht" verbinden is de uitdaging voor Carlo Lurasco (1959) oprichter en eigenaar van Result Verbetermanagement, bureau voor verbeter- en interim-management. Hij begeleidt organisaties bij de ontwikkeling en implementatie van duurzame verbeterprogramma's, zijn focus ligt op het vertalen van organisatiestrategieën- en doelstellingen naar resultaten op de werkvloer.

Zijn sporen heeft hij verdient binnen de ICT, logistiek, financials, security en (semi)overheidsorganisaties in functies van general management, consultancy, marketing, sales en change management.

Als gelouterd manager en gecertificeerd Lean Six Sigma Black Belt met een internationaal trackrecord traint en coacht hij management en medewerkers op kennis-, houdings- en gedragaspecten.

Thomas Westerbeek
Vanuit een logistieke achtergrond (Hogere Productie Logistiek) en opgedane coachvaardigheden is Thomas Westerbeek (1962) zich toe gaan leggen op hoe mensen werkprocessen (werkstromen) kunnen verbeteren. Waarbij de klant altijd centraal staat. Uitgangspunt voor hem is dat mensen een onuitputtelijk potentieel hebben zichzelf en daardoor organisaties in staat te stellen “geweldig” en toekomstvast te presteren.

Thomas is sinds 2010 werkzaam als zelfstandig professional, zowel als Lean (Six Sigma) consultant en (persoonlijk) coach. Inmiddels heeft hij uiteenlopende opdrachten gedaan in de profit en non-profit sector. In beide sectoren is volgens hem nog veel winst te behalen, zowel op persoonlijk- alswel op organisatieniveau.

 • Laat je glimlach de wereld veranderen, maar laat de wereld niet je glimlach veranderen.
  Joey Parker
 • If you wanna make the world a better place, take a look at yourself, and then make a change
  Michael Jackson
 • Een doel is een droom met een deadline.
  Peter Darbo
 • Success is less a function of grandiose predictions than it is a result of being able to respond rapidly to changes as they occur.
  Jack Welch
 • Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, zul je de resultaten krijgen die je altijd gekregen hebt.
  Albert Einstein
 • Wie niet op tijd van richting veranderd loopt het risico uit te komen waar hij begonnen is.
  Toilet Utrecht CS
 • Een "empowered organisation" is die organisatie waarin individuen de kennis, vaardigheden, wil en kans hebben om persoonlijk te slagen op zodanige wijze dat dit leidt tot collectief succes van de organisatie.
  Stephen R. Covey
 • Get the right people. Then, no matter what else you may do wrong after that, the people will save you. That's what management is all about
  Tom DeMarco
 • Lang nadat de prijs vergeten is, wordt kwaliteit nog herinnerd.
  Gucci
 • Succes is het resultaat van een collectieve hallucinatie die door de artiest wordt gestimuleerd.
  Charles Aznavour
 • De langste reis gaat over de korstste afstand, namelijk die van je hoofd naar je hart!
  Onbekend
 • Durf te beginnen aan de langste reis van je leven, die van je hoofd naar je hart!
  Twitter
 • Alles wat we zijn is het resultaat van wat we dachten.
  Boeddha
 • Vertel het mij en ik zal het vergeten, laat het mij zien en ik zal het mij herinneren, betrek mij erin en ik zal het begrijpen.
  Chinese wijsheid
 • Als je denkt dat je de oplossing hebt, was de vraag slecht geformuleerd.
  Robert Gordon
 • Some people change their ways when they see the light; others when they feel the heat
  Caroline Schoeder
 • Zoek voor grote vraagstukken een oplossing als ze nog klein zijn.
  Lao-Tse
 • People don't resist change. They resist being changed!
  Peter Senge
 • Stay hungry, stay foolish.
  Steve Jobs
 • Each organisation has its own psychology, in addition to the psychology of the individuals within the organisation.
  Eliyahu M Goldratt
 • Kwaliteit in een product of dienst is niet wat de leverancier erin stopt. Het is wat de klant eruit haalt en waarvoor hij bereid is te betalen.
  Peter F. Drucker
 • Ieder mens moet op enig moment de keuze maken tussen streven naar inzicht of streven naar macht
  Lama Govinda
 • Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.
  Albert Einstein
 • The key to the ability to change is a changeless sense of who you are, what you are about and what you value.
  Stephen F. Covey
 • Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd.
  Johan Cruijff
 • De dingen waartegen je je verzet, houden stand. Pas wanneer je iets aanvaardt, kun je het veranderen.
  Neale D. Walsch
 • Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.
  R. Ascham
 • Improvement usually means doing something that we have never done before
  Shigeo Shingo
 • Geluk hangt af van wat men kan geven, niet van wat men kan krijgen.
  Mahatma Gandhi
 • Slechts 5% van de grote bedrijven heeft een goed beeld van zijn klanten, terwijl 98% van deze bedrijven dat heel belangrijk vindt.
  Forrester Research
 • Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.
  Confucius
 • Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek.
  Barack Obama
 • Als je wilt leren, geef dan les.
  Marcus Tullius Cicero
 • When you create awareness you create change
  Lolly Daskal
 • Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit.
  Confucius
 • Ik heb ergens gelezen dat een positieve ervaring 23 keer wordt doorverteld. Sindsdien laat ik 25 medewerkers 10 bezoekers per dag aangenaam verrassen.
  Olaf Vugts, Efteling

Het aanbod

Heeft u het gevoel dat het vermogen en de talenten van uw mensen niet optimaal ingezet worden terwijl er op het gebied van procesoptimalisatie ook nog ruimte voor verbetering is?

Door de "zachte" aspecten zoals (persoonlijk)leiderschap en interactie te ontwikkelen en nadrukkelijk te verbinden met de "harde" aspecten zoals processen en systemen ontstaat een lerende en wendbare organisatie.

Waar vermogens en talenten zich ontplooien zal vertrouwen en samenwerking groeien en neemt efficiency, effectiviteit en kwaliteit toe. Op een natuurlijke manier ontwikkelt zich een cultuur van continue verbeteren waardoor duurzame en bovengemiddelde winsten voor mens, organisatie en stakeholders gerealiseerd worden.

Het ontwikkelen en verbinden van mens en organisatie is de rode draad. Afhankelijk van de situatie en eventuele bijzondere aandachtspunten wordt, naast een gezonde dosis praktijkervaring, onder meer gebruik gemaakt van methoden, kennis en inzichten van: Covey, Senge, Mintzberg, Porter, Lencioni, Kotter, Kessels, Ostwalder en Lean Six Sigma.

Concreet zijn de volgende proposities te onderkennen:

Waarde toegevoegd voor o.a.:

De resultaten

Hier een aantal voorbeelden van recent uitgevoerde projecten:

Opdracht: Onderzoek de toepasbaarheid van de LEAN verbeter methodiek binnen het CBS.

Opdracht: Verkort de doorlooptijd van het leverproces van het product Internet Plus Bellen

Opdracht: Optimaliseer het remuneratie proces voor de “top 100” managers van SNS REAAL

 • Laat je glimlach de wereld veranderen, maar laat de wereld niet je glimlach veranderen.
  Joey Parker
 • If you wanna make the world a better place, take a look at yourself, and then make a change
  Michael Jackson
 • Een doel is een droom met een deadline.
  Peter Darbo
 • Success is less a function of grandiose predictions than it is a result of being able to respond rapidly to changes as they occur.
  Jack Welch
 • Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, zul je de resultaten krijgen die je altijd gekregen hebt.
  Albert Einstein
 • Wie niet op tijd van richting veranderd loopt het risico uit te komen waar hij begonnen is.
  Toilet Utrecht CS
 • Een "empowered organisation" is die organisatie waarin individuen de kennis, vaardigheden, wil en kans hebben om persoonlijk te slagen op zodanige wijze dat dit leidt tot collectief succes van de organisatie.
  Stephen R. Covey
 • Get the right people. Then, no matter what else you may do wrong after that, the people will save you. That's what management is all about
  Tom DeMarco
 • Lang nadat de prijs vergeten is, wordt kwaliteit nog herinnerd.
  Gucci
 • Succes is het resultaat van een collectieve hallucinatie die door de artiest wordt gestimuleerd.
  Charles Aznavour
 • De langste reis gaat over de korstste afstand, namelijk die van je hoofd naar je hart!
  Onbekend
 • Durf te beginnen aan de langste reis van je leven, die van je hoofd naar je hart!
  Twitter
 • Alles wat we zijn is het resultaat van wat we dachten.
  Boeddha
 • Vertel het mij en ik zal het vergeten, laat het mij zien en ik zal het mij herinneren, betrek mij erin en ik zal het begrijpen.
  Chinese wijsheid
 • Als je denkt dat je de oplossing hebt, was de vraag slecht geformuleerd.
  Robert Gordon
 • Some people change their ways when they see the light; others when they feel the heat
  Caroline Schoeder
 • Zoek voor grote vraagstukken een oplossing als ze nog klein zijn.
  Lao-Tse
 • People don't resist change. They resist being changed!
  Peter Senge
 • Stay hungry, stay foolish.
  Steve Jobs
 • Each organisation has its own psychology, in addition to the psychology of the individuals within the organisation.
  Eliyahu M Goldratt
 • Kwaliteit in een product of dienst is niet wat de leverancier erin stopt. Het is wat de klant eruit haalt en waarvoor hij bereid is te betalen.
  Peter F. Drucker
 • Ieder mens moet op enig moment de keuze maken tussen streven naar inzicht of streven naar macht
  Lama Govinda
 • Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.
  Albert Einstein
 • The key to the ability to change is a changeless sense of who you are, what you are about and what you value.
  Stephen F. Covey
 • Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd.
  Johan Cruijff
 • De dingen waartegen je je verzet, houden stand. Pas wanneer je iets aanvaardt, kun je het veranderen.
  Neale D. Walsch
 • Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.
  R. Ascham
 • Improvement usually means doing something that we have never done before
  Shigeo Shingo
 • Geluk hangt af van wat men kan geven, niet van wat men kan krijgen.
  Mahatma Gandhi
 • Slechts 5% van de grote bedrijven heeft een goed beeld van zijn klanten, terwijl 98% van deze bedrijven dat heel belangrijk vindt.
  Forrester Research
 • Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.
  Confucius
 • Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek.
  Barack Obama
 • Als je wilt leren, geef dan les.
  Marcus Tullius Cicero
 • When you create awareness you create change
  Lolly Daskal
 • Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit.
  Confucius
 • Ik heb ergens gelezen dat een positieve ervaring 23 keer wordt doorverteld. Sindsdien laat ik 25 medewerkers 10 bezoekers per dag aangenaam verrassen.
  Olaf Vugts, Efteling